Posts Categorized: Technologies

March 25, 2020
Sen Blog

Giáo dục trực tuyến thời nCoV: xây dựng lòng tin thật trong môi trường học...

Ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện này  phần lớn các trường tư, trường công, các trung tâm ngoại ngữ lớn nhỏ đều đã chuyển dịch sang mô hình học trực tuyến (online). Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Phụ huynh có thực sự tin vào hiệu quả […]

February 22, 2017
Sen Tech

Microsoft APAC Partners With SEN To Empower HigherEd Online Education

  SEN and Microsoft Education APAC are now partners. The Partnership goal is to deliver more affordable and better productive online education for students’ optimum learning successes Microsoft and SEN engineers have been working closely together  to provide students and teachers the SEN platform, a mature cloud-based learning management platform, now empowered with the most […]