Posts Categorized: Careers

April 9, 2021
Sen Blog

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

SEN team chào đón bạn tham gia cùng chúng tôi vì mục đích: Nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam với công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ Thách thức bản thân vượt qua giới hạn mà bạn chưa từng biết Cơ hội làm việc với các lãnh đạo và nhà sáng lập các trường  […]

March 24, 2021
Sen Tech

Technical Sales Representative

SENTECHS is one of the leading online solution providers for US and Vietnamese Education Institutions since 2010 and well-serve millions of students, teachers and parents. We are looking for candidates for the position of Technical Sales Representative. The position will be in charge of Ho Chi Minh, Viet Nam BENEFITS: Attractive bonus +% commission according to […]

January 18, 2021
Sen Tech

Senior Business Development Manager

SENTECHS is one of the leading online solution providers for US and Vietnamese Education Institutions since 2010 and well-serve millions of students, teachers and parents. We are looking for candidates for the Position of Business Development Manager. The position will be in charge of Asian Region.  BENEFITS• Competitive Basic Salary (1000-1500USD) plus  Sale Commission• Attend […]

December 29, 2020
Sen Tech

Marketing Coordinator B2B

SENTECHS là một trong những nhà cung cấp giải pháp trực tuyến hàng đầu cho các Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam từ năm 2010 và phục vụ tốt hàng triệu học sinh, giáo viên và phụ huynh. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Marketing Coordinator B2B. Vị trí […]

August 1, 2020
Sen Tech

Senior Java Developer

You are a Senior Java Developer and you want to find a “career”, not a “job”? SENTECHS team warmly welcomes you to implement great Edtech projects for over 400.000 parents & students in the US and Vietnam. Joining SENTECHS with fun team, unlimited joy and great opportunity to:  Cooperate with top managers and founders of […]

October 23, 2019
Sen Tech

Quality Control

SENTECHS là một trong những nhà cung cấp giải pháp trực tuyến hàng đầu cho các Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam từ năm 2010 và phục vụ tốt hàng triệu học sinh, giáo viên và phụ huynh. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Quality Control. Vị trí […]

Sen Tech

Business Analyst

SENTECHS is one of the leading online solution providers for US and Vietnamese Education Institutions since 2010 and well-serve millions of students, teachers and parents. We are looking for candidates for the Position of Business Analyst. The position will be in charge of Ho Chi Minh, Viet Nam BENEFITS: Attractive salary: 8 – 11 million […]

August 7, 2016
Sen Tech

Java Developer

Smart Education Now (SEN Platform) is leading software company specialist in content management system for data-driven personalized teaching and learning…