Java Front-end Developer (Welcome Fresher)

Position: Java Front-end Developer (Welcome Fresher)

I.Quyền lợi:

 • Lương cạnh tranh: từ $500 TRỞ LÊN tuỳ theo kiến thức và kinh nghiệm
 • Phụ cấp cho công việc
 • Cơ hội làm việc onsite tại Mỹ, teamwork trẻ khoẻ, vui vẻ, tinh thần đồng đội cao
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục hàng đầu của Mỹ

II. Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java cho khách hàng
 2. Tham gia fixed bug, phát triển tính năng mới.
 3. Tham gia cùng team Dev để phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế giải pháp và tạo tài liệu kỹ thuật trong quá trình xây dựng phần mềm.
 4. Kiểm tra, giám sát kết quả các tiến trình thực hiện dự án được phân công hỗ trợ.
 5. Thiết lập, cài đặt môi trường phát triển.
 6. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

III.Cơ hội được học hỏi:

 1. Languages: Javascript (JQuerry) AngularJS, HTML5, CSS, Bootstrap 3
 2. Platform: Spring Framework Java, AWS và Google Cloud
 3. DMS: MySQL
 4. Restful APIs, Operating Systems: Windows, Linux.

IV.Yêu cầu:

 1. Có kiến thức về:
 2. Web service (RESTful)
 3. Application server như Tomcat. Lập trình Front End: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Angular …

V.

Hồ Sơ

 • CV
 • Bằng cấp nếu có
 • Gửi về: Recruitment Dept –  recruitment@smartedunow.com

Thêm thông tin vê chúng tôi

https://www.facebook.com/smartedunow

https://www.smartedunow.com/news