AleX có những tính năng gì?

Những tính năng sẵn có trên AleX

  • Quý phụ huynh có thể dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ Anh – Việt, Việt – Anh;
  • Xem danh sách Lớp học đã đăng ký và Lịch học của con;
  • Theo dõi tình hình học tập của con qua các Báo cáo học tập
  • Gửi Phản hồi và đóng góp ý kiến cho Apollo English