Báo cáo – Tổng quát năng lực học tập và bảng điểm của con

Cá nhân hóa năng lực học tập của học viên theo lớp.

  1. Chọn “Báo cáo” ở Bảng điều khiển
  2. Chọn “Đánh giá hằng ngày” trong phím “Báo cáo

Ở mục này, sẽ có 3 bảng báo cáo khác nhau bao gồm:

  • Báo cáo hằng ngày: cho phép Phụ huynh xem kết quả của từng buổi học ở trường, bằng cách chọn xem các ngày học của con

Ứng với mỗi kỹ năng học, con sẽ có một công tơ mét để thể hiện năng lực của con trong buổi học đó. Phụ Huynh có thể rê chuột tới từng màu sắc để hiểu được ý nghĩa của màu sắc đó. Bên dưới mỗi công tơ mét thể hiện mục tiêu học tập của buổi học theo kỹ năng. 

  • Báo cáo tích luỹ: 

Báo cáo tích luỹ thể hiện năng lực của con dưới dạng biểu đồ thời gian (12 buổi học gần nhất). Các chấm tròn được tích luỹ theo màu sắc, nếu các chấm tròn đa số ở phần càng trên cao, điều đó có ý nghĩa rằng năng lực học của con đang tốt. 

  • Báo cáo tiến độ học online (dành cho các Học viên tham gia chương trình Innovate)

Đường màu đỏ thể hiện năng lực học của con ở buổi học trên lớp, đường màu xanh thể hiện năng lực học của con ở buổi học trực tuyến. 

Báo cáo Bảng điểm của con tại Apollo English 

Cuối mỗi một module học của con, Apollo English sẽ có một bảng điểm bài thi các kỹ năng và Phụ huynh sẽ có thể xem điểm cũng như các nhận xét của Giáo viên bằng cách: 

  • Bước 1: chọn Báo cáo trên thanh công cụ
  • Bước 2: chọn “Bảng điểm” trong mục Báo cáo

Phụ huynh có thể chọn module cần xem điểm bằng cách nhấn chọn “Xem thêm”

Bảng điểm hiện ra với biểu đồ % cho từng kỹ năng và tổng điểm của con. Ở trên cùng là hai công tơ mét thể hiện trung bình điểm của con và trung bình điểm của lớp