Đổi thông tin

Đổi hình đại diện cho con hoặc đổi mật khẩu cho Phụ Huynh

Chức năng Hồ sơ trong thẻ Hồ sơ cho phép Quý Phụ Huynh thay đổi hình ảnh đại diện của con

Thông tin mặc định của học viên sẽ xuất hiện ngay bên dưới của khung Hồ sơ. Phụ huynh có thể bấm vào hình đại diện để đổi hình cho con.

Ngoài ra, Phụ Huynh còn có thể đổi mật khẩu đăng nhập cho Phụ Huynh: