Giúp con vào lớp học Trực tuyến 1 kèm 1

Cách vào lớp học Trực tuyến của con

Cách 1: Nhấn chọn vào lớp màu cam đúng ngày đúng giờ để thấy cửa sổ nhỏ hiện ra và chọn “Join class” (vào lớp)

Cách 2: Nếu học viên không nhấn vào các lớp màu cam để vào lớp, một thông báo tự động sẽ hiện ra trước 15 phút, 10 phút, 5 phút, 2 phút trước giờ học, cho phép học viên vào lớp.

Nhấn vào Join class trong thông báo, ứng dụng Zoom sẽ tự động mở.
Nhấn Yes cho phép Zoom được mở
Lưu ýHệ thống cho phép vào học online 15 phút trước giờ học