Gửi Phản hồi

Gửi ý kiến, phản hồi cho Apollo English và nhận câu trả lời

Chức năng này cho phép Quý Phụ Huynh gửi phản hồi về cho Apollo để chúng tôi có thể phục vụ Quý Phụ Huynh và học viên một cách tốt nhất. Mọi ý kiến của Quý Phụ Huynh là sự đóng góp quý giá để Apollo trở thành người bạn đồng hành trên con đường học tập của con.

Chọn “Phản hồi” ở Bảng điều khiển

Quý phụ huynh chọn Loại phản hồi trong hộp đầu tiên của Thêm phản hồi, gõ nội dung vào hộp Chủ đề phản hồi và Nội dung phản hồi, sau đó nhấn nút Gửi phản hồi màu xanh.

Danh sách những phản hồi trước đây của Quý Phụ Huynh vẫn được lưu trữ phía dưới cùng với những phản hồi từ Apollo.