Hướng dẫn con phản hồi sau mỗi buổi học

Cho biết con có thích buổi học hay không

Lớp học online sẽ kết thúc sau 20 phút học trực tuyến với Giáo viên. Một thông báo sẽ xuất hiện cho phép Học viên phản hồi về tiết học vừa qua

Học viên chỉ cần nhấn vào biểu tượng khuôn mặt phù hợp để gửi phản hồi về tiết học.