Tải ứng dụng Zoom cho máy MAC OS

Cách tải Zoom cho các máy MAC OS.

  1. Mở trình duyệt Web trên máy tính
  2. Gõ địa chỉ: https://zoom.us/download#client_4meeting

  3. Nhấn Download ở mục Zoom Client for Meeting

Ứng dụng Zoom sẽ được tải về máy tính.
  4. Sau khi tải về, Phụ huynh nhấn vào hộp tải về ở góc trái màn hình để cài đặt

   5. Nhấn Continue để tiếp tục

Ứng dụng Zoom đã sẵn sàng để sử dụng!

Lưu ý:

  • Sau khi tải ứng dụng Zoom, quý Phụ Huynh chỉ cần đóng ứng dụng lại.
  • Quý Phụ Huynh không cần phải mở Zoom trước. Ứng dụng này sẽ tự động mở khi học viên đăng nhập vào AleX và bắt đầu giờ học trực tuyến.