Sen Platform

100 vouchers worth 100,000 VND from the National Economics University Publishing House

August 31, 2017
senplatform12345

In early September 1974, the National Economics University Publishing House officially launched a digital library on the basis of SEN Platform to serve the teaching, research of lecturers, students ..who need to use books published by National Economics University Publishing House.

The digital library system is built on the foundation of SEN Techs, providing a reading book experience,utilities, allowing readers to have more options for purchasing copyrighted books at a much cheaper cost than paper books. .

On the occasion of the book library of NEU Publishing House, NEU publishes 100 vouchers worth 100,000 VND to buy books from the publisher.


Đầu tháng 9/2017, Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NXH ĐH KTQD) đã chính thức khai trương thư viện số trên SEN Platform nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Giảng viên, Sinh viên, Nghiên cứu sinh và học viên có nhu cầu sử dụng sách do NXH ĐH KTQD phát hành.

Hệ thống thư viện sách số được xây dựng trên nền tảng của SEN Techs, mang đến trải nghiệm đọc sách , tiện ích, cho phép độc giả có nhiều lựa chọn mua sách bản quyền với chi phí rẻ hơn rất nhiều lần so với sách giấy.
Nhân dịp thư viện sách số NXB ĐH KTQD ra mắt, NXB ĐHKTQD cung cấp 100 voucher có trị giá 100 000 đ sử dụng để mua sách của NXB.

1

 Layout digital library of National Economics University Publishing House .