Sen Platform

Digital Content Technologies From SEN impressed Microsoft Education APAC Summit

March 29, 2017
senplatform12345

SEN team is the only  Edtech Software Solution Team from Vietnam was invited and sponsored by Microsoft to attend the Microsoft APAC  Education Partner Summit. The event is for MS APAC Edtech Partners to gather , meet , share experience and explore business partnership.

Online education is rocketing in APAC and so are the demands for digital contents. At the event, SEN featured to partners a presentation about how next-generation content technologies can empower online education quality and learning outcomes.  Elearning contents should  meet  education transformation needs: from teacher-centered to student-centered and from one size fit all to personalized teaching. Partners pay much interests in SEN content services and technologies that deliver instead of static (pdf, ebook) but dynamic (html5/xml) contents that can be adaptive to different students’ learning needs.


SEN là đội giải pháp Edtech software duy nhất ở Việt Nam được Microsoft mời và tài trợ tham dự hội nghị đối tác công nghệ giáo dục của Microsoft APAC . Sự kiện này nhằm giúp cho các đối tác Edtech của MS vùng APAC có cơ hội gặp gỡ, thu thập, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

Giáo dục trực tuyến đang bùng nổ ở APAC, nên nhu cầu về nội dung số đang tăng rất nhanh. Tại hội nghị, SEN đã giới thiệu với các đối tác giải pháp, công nghệ về nội dung giảng dạy giáo dục thế hệ mới mà SEN đã triển khai tại thị trường giáo dục US từ năm 2010. Ở các nước phát triển, giáo dục trực tuyến thế hệ mới đang giúp thay đổi mô hình giáo dục kiểu cũ chuyển sang mô hình lấy người học làm trung tâm thay cho mô hình lấy giáo viên làm trung tâm, song song đó là chuyển đổi từ đào tạo chung sang cá nhân hoá từng đối tượng.

Tại hội nghị, công nghệ và dịch vụ nội dung của SEN đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như xuất sắc nhận giải thuyết trình hay nhất từ giám đốc APAC Education. Công nghệ SEN thiết kế giúp chuyển đổi nội dung từ tĩnh sang động,khả năng thay đổi linh hoạt thích ứng với nhu cầu học tập của từng đối tượng khác nhau.

1
1
1
1

 Director of MS Education APAC, Rani S Burchmore hands Duke, CEO of SEN Techs the prize for one of the most innovative edtech partners in APAC.