Posts Tagged: Engineerings School

February 13, 2020
Phan Linh

MỘT NGÀY HỌC CỦA BÉ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Một quang cảnh mà ta luôn thường thấy mỗi khi các bé tan học đó là phụ huynh đều hỏi con em mình: “ Hôm nay con học được những gì?” ; “Hôm nay có bài tập về nhà không?”; “ Hôm nay con được mấy điểm?”; “ Thực đơn hôm nay có những món […]

August 7, 2016
Sen Tech

Saigon Technology University (STU) adopts SEN Platform to improve their English Teaching Quality

SEN Techs and Saigon Technology University (STU) has partnered up to implement SEN Platform in order to improve STU’s English Teaching Quality