Posts Tagged: SchoolCento Sổ liên lạc điện tử sổ liên lạc điện tử SchoolCent

December 15, 2020
Sen Blog

LMS VÀ SỰ THAY ĐỔI LỚN TRONG QUẢN TRỊ HỌC THUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆN...

Năm 2020, mở ra với nhiều sự phát triển vượt bậc về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, việc ứng dụng các thiết bị công nghệ kết nối công việc là việc tất yếu. Trong giáo dục, việc ứng dụng hệ thống công nghệ đã tạo ra những thay đổi lớn trong công tác […]

October 16, 2020
Sen Blog

RỐI VỚI CÁC CÔNG CỤ GIAO TIẾP PHỤ HUYNH

Việc sử dụng nhiều công cụ giao tiếp phụ huynh trong nhà trường mang lại nhiều rắc rối cho phụ huynh, giáo viên và cả nhà trường. Phụ huynh phải ghi nhớ và kiểm tra thông tin, kết quả học tập của con,… trên nhiều công cụ giao tiếp khác nhau. Việc bỏ lỡ những […]