Posts Tagged: Tuyến sinh 4.0

January 6, 2021
Sen Blog

Ứng dụng công nghệ cho trường học là giải pháp để chiến thắng cuộc đua...

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn cho ngành giáo dục, không chỉ trong việc giảng dạy mà cả công tác tuyển sinh. Trong hoàn cảnh đó, công nghệ cho trường học lại thể hiện ưu điểm vượt trội trong việc tiếp cận và giữ chân sinh viên, phụ huynh, tối đa hiệu suất […]