Sen Platform

Microsoft APAC Partners With SEN To Empower HigherEd Online Education

February 22, 2017
senplatform12345
Microsoft APAC and World-wide meeting with SEN Team in Vietnam

Directors of Microsoft Education World-Wide and APAC and SEN Team

 

SEN and Microsoft Education APAC are now partners. The Partnership goal is to deliver more affordable and better productive online education for students’ optimum learning successes

Microsoft and SEN engineers have been working closely together  to provide students and teachers the SEN platform, a mature cloud-based learning management platform, now empowered with the most advanced cloud-based Microsoft Office 365, Skype, Onenote and Yammer.

All the integral educational tools that SEN and Microsoft developed  will create much more  interactive and productive online learning environment for students and educators, makes their teaching and learning easier with efficient collaboration for  better outcome qualities

From this  partnership, Vietnamese teachers and students are now can use the authentic Microsoft educational products: Office 365 (Works, Excel, and Powerpoint), Skype , Onenote, Yammer much more  affordably !!  Only 25 dollar/year for teachers  and for free-of-charge for students ! Schools can easily  adopt these tools with strong confidence backed by top-ranked customer service from Microsoft and SEN


SEN và  Microsoft APAC hơp tác với nhau  về công nghệ giáo dục. Mục tiêu của việc hợp tác là nhằm đưa các công nghệ  giáo dục trực tuyến thông minh sáng tạo và hiệu quả giúp sinh viên đạt được những thành công tối ưu trong học tập.

Sư hợp tác lần này sẽ cung cấp cho các giáo viên và sinh viên một môi trường học tập trực tuyến tương tác tốt hơn bao giờ hết. Các kỹ sư của Microsoft và SEN Techs  đã làm việc tích cực để tích hợp hệ thống quản lý học tập đám mây SEN Platform với  các chức năng tiên tiến nhất của Microsoft dành cho giáo dục như Office 365, Skype, OneNote và Yammer.

Việc tích hợp 2 hệ thống hàng đầu của  SEN và Microsoft  tạo ra môi trường học tập tương tác trực tuyến hữu ích cho sinh viên, các nhà giáo dục làm cho việc giảng dạy và học tập dễ dàng hơn, hiệu xuất cao hơn để  nâng cao chất lượng kết quả của họ.

Hơn nữa, từ sư hợp tác giữa SEN và Microsoft, giáo viên và sinh viên Việt Nam hiện nay có thể sử dụng các sản phẩm giáo dục của Microsoft: Office  365: Word, Excel, Powerpoint, Skype, OneNote, Yammer  với  chi phí cực kỳ thấp,  chỉ 25 đô la / năm cho giáo viên và miễn phí cho học sinh